Studenci kierunku Etnologia w ciągu kształcenia zdobywają podstawową wiedzę z szeroko pojmowanej problematyki kulturowej i etnicznej. Poznają mechanizmy funkcjonowania kultury, uwzględniając jej wymiar symboliczny i komunikacyjny. Podczas zajęć zajmują się badaniami współczesnych społeczeństw wysokorozwiniętych, zjawiskami kultury masowej i popularnej, ruchami etnicznymi, nacjonalistycznymi, religijnymi, a także procesami globalizacji kultury.


 

W trakcie studiów:
Podczas studiów realizowane są m.in takie przedmioty, jak: wstęp do etnologii, technika i metodologia badań etnologicznych, historia kultury i filozofii, etnografia Polski, Europy i społeczeństw pozaeuropejskich, folklor taneczny i słowny, historia myśli etnologicznej, teoria kultury, muzealnictwo, lektorat języka obcego.
 
 
Po studiach:
Na absolwentów kierunku Etnologia czekają miejsca pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych i naukowych. Ponadto mogą oni znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej i gdzie niezbędna jest umiejętność łatwego komunikowania się z ludźmi, szczególnie tymi z innych obszarów kulturowych. Absolwenci przygotowani są również do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich.