Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
     
Farmacja kierunek studiów
Farmacja
Kierunki studiów - Studia medyczne
Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.

Co powiesz na studia w najnowocześniejszym budynku nauk przyrodniczych w Europie? Podejmij studia na Wydziale Chemii na jednej z wybranych specjalności w zakresie chemii biomedycznej, chemii żywności, chemii kosmetyków, analityki i diagnostyki chemicznej czy chemii i technologii środowiska. Studenci mają tutaj dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii.


Kierunek farmacja dostępny jest jedynie na uczelniach medycznych. Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego możesz jednak studiować wg. bardzo zbliżonego programu studiów - chemię medyczną. To interdyscyplinarne studia z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych nauk pokrewnych. Mają wiele zalet farmacji, ale zapewniają wiele dodatkowych korzyści.


W trakcie studiów:

Program studiów składa się z przedmiotów ogólnych oraz kierunkowych, takich jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, pierwsza pomoc, biologia i genetyka, botanika, biochemia, biologia molekularna, mikrobiologia, immunologia, chemii ogólna i nieorganiczna, chemii analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, matematyka, statystyka, biofizyka, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, biotechnologia farmaceutyczna, farmakologia i farmakodynamika, farmakoterapia i informacja o lekach, toksykologia, farmakognozji, leki pochodzenia naturalnego, technologia postaci leku, biofarmacja, farmacja praktyczna w aptece, farmakokinetyka, bromatologia, higiena i epidemiologia, prawo farmaceutyczne.

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
- aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
- przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
- zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
- inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
- jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
- zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
- instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Cała Polska   Białystok   Bydgoszcz   Gdańsk   Gdynia   Gorzów Wlkp   Katowice   Kielce   Kraków   Lublin   Łódź   Poznań   Olsztyn   Opole   Rzeszów   Sopot   Szczecin   Toruń   Warszawa   Wrocław   Zielona Góra  

 

Student we Wrocławiu

Studia na Dolnym Śląsku

phoca_thumb_s_wroclaw
“Zmień klimat, zakochasz się” - namawiają do studiowania we Wrocławiu władze miasta. Bo podobno główny czynnik klimatotwórczy w stolicy Dolnego Śląska to miłość. Sprawdź - podobno główny dolnośląski ośrodek akademicki to 293 km2 pozytywnej energii i najlepszego klimatu do nauki, pracy i zabawy.

Więcej…