Studia medyczne

medyczneBiologia i chemia to klucz do tej grupy. Którykolwiek kierunek stąd wybierzesz powinna charakteryzować Cię chęć niesienia pomocy. Znajdziesz tu między innymi dietetykę, farmację, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, a nawet weterynarię.

  

Pochłanianie ogromnej ilości wiedzy na kierunkach medycznych nie dziwi nikogo. A to dlatego, że kończąc taki kierunek, bardziej lub mniej bezpośrednio, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś życie. Żeby móc podjąć wyzwanie należy dokonać wszelkich starań by w trakcie studiów nie pominąć niczego. Wieloletni trud nie idzie w zapomnienie. Osoby kończące tego typu kierunki, niosą pomoc drugiemu, a tym samym cieszą się społecznym podziwem. Zawody jakie można zdobyć po kierunkach z tej grupy obarczone są ogromną odpowiedzialnością.

Analityka medyczna

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii, itd.

Audiofonologia

Słuchacze kierunku Audiofonologia zostaną wyposażeni w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz dowiedzą się o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi, będą operować programami testującymi słuch.

Biotechnologia medyczna

Biotechnologia medyczna jest względnie nowym i jeszcze mało znanym kierunkiem na uczelniach wyższych w Polsce, a jest to dyscyplina, która z całą pewnością rozwija się w zawrotnym tempie.

Dietetyka

Studia na kierunku Dietetyka przygotowują specjalistów z zakresu żywienia zbiorowego i indywidualnego poprzez nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania tej wiedzy z zakresu oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom zależnym od procesu żywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, produkcji potraw, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów, prowadzenia edukacji żywieniowej.

Elektroradiologia

Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.

Farmacja

Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności.

Fizjoterapia

Studia na kierunku fizjoterapia należą do grupy kierunków medycznych związanych z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności i wydolności fizycznej chorego. Poprzez stosowanie zabiegów usuwa się dolegliwości związane z samą chorobą ale również zapobiega się jej nawrotom u osób w różnym wieku. Fizjoterapeuta zajmuje się także przywróceniem i utrzymaniem optymalnej sprawności przez osoby o utrwalonym inwalidztwie.

Fizyka medyczna

Fizyka medyczna to dział fizyki wykorzystujący metody fizyczne w zastosowaniach medycznych (diagnostyka, terapia, rehabilitacja).

Higiena dentystyczna

Studia na kierunku Higiena dentystyczna przygotowują do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, np. dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie wiedzę z zakresu nauk technicznych, medycznych i biologicznych.

Kierunek lekarski

Studia na kierunku lekarskim to prawdziwa jazda po bandzie. W ciągu pięciu lat student musi opanować anatomię człowieka, fizjologię, farmację, histologię, czy immunologię, nie wspominając o rozległej wiedzy o chorobach i ich diagnostyce. Do tego student w trakcie nauki musi poznać warunki i specyfikę pracy praktycznie wszystkich jednostek medycznych szpitala klinicznego, zdawać egzaminy i zaliczenia w laboratoriach, prosektorium oraz na salach operacyjnych. Jako przedstawiciel nauk ścisłych musi także wykazać się talentem humanistycznym, w czasie zdobywania zaliczeń z przedmiotów takich jak bioetyka, łacina, czy filozofia.

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Stomatologia lub dentystyka to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat.

Kosmetologia

Kosmetologia to jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jest pięknym lecz trudnym i bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym pielęgniarka spełnia swoje obowiązki wobec pacjenta i jego potrzeb medycznych, psychicznych, fizjologicznych oraz społecznych. Jest to jeden z zawodów do którego trzeba mieć powołanie.

Położnictwo

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętność wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej.

Ratownictwo medyczne

Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

Techniki dentystyczne

Technik dentystyczny posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa jest kierunkiem umiejscowionym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach, które zostały uznane przez osobę lub grupę społeczną jako mające wartość i znaczenie. Kandydat na studia powinien lubić pomagać ludziom, mieć dużo empatii i ciepła, potrafić rozmawiać, słuchać i zrozumieć potrzeby drugiej osoby, być kreatywny i posiadać umiejętności twórcze, potrafić organizować pracę i współpracować z ludźmi.

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Celem studiów na kierunku Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie jest zapewnienie studentom wiedzy ogólnej w zakresie podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, technologii informatycznych i chemii, a także biologii oraz podstawowej, niezbędnej wiedzy w zakresie nauk medycznych.

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to nauka, której przedmiotem zainteresowania jest zdrowie na poziomie populacji ludzkiej. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: zapobieganie chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej.

Gdzie chcesz studiować?