Prawo kierunek studiów

Prawo

Studia prawnicze trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra, co daje studentowi możliwość dalszego rozwoju w ramach wybranej przez siebie aplikacji. Prawo nie należy do łatwych kierunków. Potrzebna będzie dobrze zdana matura, najlepiej z historii i wiedzy o społeczeństwie, bardzo dobra pamięć: umiejętność pamięciowego opanowywania dużej ilości materiału oraz zdolność logicznego myślenia. Cechy idealnego kandydata na prawo to: sumienność, pracowitość, błyskotliwość i ambicja.


 

W trakcie studiów:
Program studiów opiera się na wykładach i ćwiczeniach, konwersatoriach. Student poznaje historię prawa, a przede wszystkim musi zapoznać się z dość trudnym i hermetycznym językiem, który jest typowy dla tej dziedziny. Kolejne wprowadzane przedmioty odpowiadają poszczególnym działom prawa. Pierwszy rok przygotowuje studenta z dziedzin: prawo rzymskie, historia państwa oraz teorii: pojęcia i metody prawoznawstwa, logika. Później student zapoznaje się z działami dogłębnej wiedzy prawniczej. Kolejne lata pracuje z prawem karnym, cywilnym, co z kolei wiąże się z postępowaniem cywilnym, administracyjnym czy administracyjno-gospodarczym. Na czwartym roku student analizuje już konkretne przypadki, tzw. casusy ? następuje interpretacja prawa. Oczywiście większość studentów jest zobligowana do zaliczenia przedmiotów programowych, ale możliwy jest również wybór fakultetów ułatwiających pisanie pracy magisterskiej. Program nauczania obejmuje zwykle lektorat z dwóch języków obcych.
 
 
Po studiach:
Ukończenie Prawa otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.
Absolwenci prawa pracują m.in. jako:
- sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze,
- eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych,
- specjaliści w instytucjach europejskich,
- specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

 ul. Wagonowa 9
53-609 Wrocław
www.dsw.edu.pl