Technik dentystyczny posiada kwalifikacje do wykonywania robót techniczno-dentystycznych, polegających na przygotowaniu i obróbce protez dentystycznych w pracowni protetycznej.
W trakcie studiów:

W programie studiów uwzględniono przedmioty podstawowe: anatomię z histologią, fizjologię człowieka, fizjologię narządu stomatognatycznego, podstawy epidemiologii, zdrowie publiczne, pierwszą pomoc przedmedyczną, ochronę środowiska, ekonomię, finanse oraz organizację i zarządzania w ochronie zdrowia, przedmioty kierunkowe: techniki protetyczne, techniki ortodontyczne, propedeutykę protetyki i ortodoncji, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, technologie odlewnicze w technice dentystycznej, modelarstwo i rysunek, chemię ogólną, biofizykę, biochemię, konstrukcję protez stałych i ruchomych.

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pracy w pracowniach protetycznych i ortodontycznych zakładów opieki zdrowotnej oraz możliwość prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej.