We Wrocławiu masz do wyboru ofertę blisko 30 uczelni publicznych i niepublicznych. Zobacz rekomendacje redakcji portalu Wrocław.Studia.net.


Wrocławskie środowisko akademickie od lat świetnie ze sobą współpracuje. Uczelnie rywalizują między sobą o studentów, ale i budują wspólnie z władzami miejskimi markę swojego ośrodka akademickiego. Organizują kampanie promocyjne i informacyjne zachęcające do studiowania we Wrocławiu. Na co dzień Biuro Projektu “Teraz Wrocław” pomaga w adaptacji studentów.

Głównym celem strategii edukacyjnej miasta jest przygotowywanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym oraz do odgrywania aktywnej roli w międzynarodowych społecznościach na całym świecie. Wrocławskie uczelnie tworzą też relacje z uczelniami za granicą. Dzięki nim studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych projektach dydaktycznych i naukowych.

Spośród oferty uczelni publicznych we Wrocławiu chcielibyśmy zarekomendować studia na czterech największych uczelniach regionu. Na Uniwersytecie Ekonomicznym zapoznaj się z ofertą siedmiu kierunków studiów i ponad 50 specjalności. Uniwersyt Przyrodniczy to z kolei studia na 23 kierunkach studiów stacjonarnych i 16 niestacjonarnych. Na UP szczególnie mocno polecamy cztery kierunki na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, zootechnika). Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z szerokim wachlarzem specjalności może zainteresować kandydatów na studia nawet z innych ośrodków akademickich o zbliżonej ofercie edukacyjnej. Z kolei na Politechnice Wrocławskiej polecamy kierunki prowadzone przez Wydział Chemiczny i Wydział Elektroniczny. Poza czteremi uniwersytetami warto też zainteresować się studiami w Kolegium Nauczycielskim im. G. Piramowicza we Wrocławiu, które ma ambicje wraz z innymi podobnymi ośrodkami w regionie zbudowania nowej publicznej szkoły zawodowej.

Spośród wrocławskich uczelni niepublicznych rekomendujemy trzy uczelnie: Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wyższą Szkołę Bankową, Dolnośląską Wyższą Szkołę Służb Publicznych ASESOR.