dasStudenci Politechniki Wrocławskiej po raz osiemnasty zaprezentują swoją działalność podczas Dni Aktywności Studenckiej. Uczestnicy poznają organizacje działające przy Politechnice, a w kolejnych dniach wezmą udział w szkoleniach, które przybliżą informacje dotyczące ubiegania się o publiczne środki, organizacji wydarzeń masowych, marketingu i współpracy z biznesem. To wszystko już od 10 października.

Dni Aktywności Studenckiej to cykliczne wydarzenie tworzone przez Fundację MANUS i samorząd w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Pierwszego dnia dziesiątki organizacji, kół naukowych i agend kultury będzie miało możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i działalności kolegom-studentom. To też świetna okazja by znaleźć nowych członków, podzielić się swoimi pasjami i przypomnieć o sobie organom uczelni. Jak twierdzą działacze organizacji, DAS ładuje baterie na cały semestr. Dla wielu organizacji to szansa na rozwinięcie działalności, wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z innymi kołami. DAS to przyjazna rywalizacja, zabawa oraz pokaz ogromnej pomysłowości i aktywności studentów PWr. Należy również podkreślić, że podczas tego wydarzenia prezentowane są sukcesy i pionierskie projekty młodych inżynierów, spośród których można wymienić wielokrotnie nagradzane bolid, roboty, samochód autonomiczny czy pokazy na budynkach. 

Motywem przewodnim kolejnych dni są warsztaty dla aktywnych studentów, które pomagają rozwinąć koło naukowe, czy organizację, a także służą rozwojowi osobistemu słuchaczy. Wśród często poruszanych tematów są: wspieranie pomysłowości, rozwijanie systematyczności, wykorzystanie swojej aktywności na ścieżkach kariery, kontakt z mediami. To także szkolenia z wydatkowania pieniędzy publicznych czy struktury uczelni, co jest szczególnie pomocne w kierowaniu wniosków o wsparcie Politechniki.

W wydarzeniu biorą aktywny udział tysiące studentów, którzy znajdują swoją ścieżkę rozwoju. Podczas ostatniego DASu nagrano m.in. Gangman Style.