Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWładze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu serdecznie zapraszają na obchody Święta Uczelni, które zaplanowano na dzień 6 marca 2014 roku.

W programie Święta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaplanowano uroczystość nadania salom wykładowym imienia oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych wybitnych uczonych, pracowników wrocławskiej uczelni: Profesora Bera Hausa (w budynku E) i Profesora Zdzisława Hellwiga (w budynku P). Ceremonię zaplanowano na godzinę 11.

W budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego o godz. 12 rozpocznie się natomiast uroczystość, podczas której
- wręczone zostaną statuetki Kryształowego Alumnusa trzem Absolwentom UE. Uhonorowani zostaną:
Beata Stoczyńska (ambasador w Nowej Zelandii) – za sukcesy w pracy zawodowej
Piotr Mazur (wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego) – za sukcesy w pracy zawodowej
Profesor Jerzy Kleer – za całokształt dokonań życiowych.
- Odbędą się honorowe promocje na stopień doktora i doktora habilitowanego.

Ważnym wydarzeniem, w trakcie Święta UE, będzie nadanie tytułu doktora honoris causa wybitnemu ekonomiście Profesorowi Lucjanowi T. Orłowskiemu.

Uroczystość uświetni recital Chóru Ars Cantandi.