Jak określić preferencje zawodowe drugiej osoby? Jak pomóc jej w wyborze zawodu? I wreszcie jak skutecznie przeprowadzić selekcję pracowników i w ogóle zarządzać zasobami ludzkimi? Tego wszystkiego dowiesz się na doradztwie zawodowym i personalnym, dziedzinie odkrywającej przed studentami tajniki rynku pracy.
  
Najczęściej wykładane przedmioty:
diagnostyka w orientacji i poradnictwie zawodowym i personalnym, dobór zawodowy, funkcja i modele poradnictwa zawodowego i personalnego, metody pracy doradcy zawodowego i personalnego, psychologia doradztwa personalnego i polityki personalnej, psychologiczna analiza pracy, zawodoznawstwo,
 
Po studiach:
Absolwent może podjąć pracę w:
- działach związanych z zarządzaniem ludźmi i doradztwem personalnym,
- instytucjach wykorzystujących narzędzia socjologiczne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zatrudnienia,
- firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem,
- agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
- organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy,