Logistyka kierunek studiów

Logistyka

Logistyka należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się nauk o zarządzaniu. Jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Dynamicznie rośnie rola usług logistycznych, których struktura musi podążać za potrzebami przedsiębiorstw realizujących operacje międzynarodowe.

Celem studiów na kierunku Logistyka jest kształcenie specjalistów w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja).


Sektor TSL czyli transport-spedycja-logistyka to jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiej gospodarki. Firmy logistyczne narzekają jednak na problemy ze znalezieniem dobrych fachowców do pracy. Dlatego nowy program studiów inżynierskich Logistyka na Uniwersytecie Zielonogórskim powstał w ścisłej współpracy z praktykami branży TSL. Można tutaj studiować na specjalnościach zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie i logistyka miejska. Atutem jest też położenie Zielonej Góry.


W trakcie studiów:

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie:
- funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
- prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
- podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
- stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
- zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
- logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
- infrastruktury logistycznej,
- procesów zapewnienia jakości w logistyce.
W trakcie studiów studenci kształcą następujące umiejętności:
- menedżerskie,
- podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
- rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
- projektowania systemów logistycznych,
- zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
- zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
- pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
- stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
- rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Logistyka są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu logistyka zarówno na krajowym rynku pracy, jak i rynkach zagranicznych. Uzyskują najwyższe kwalifikacje potrzebne do budowania i realizacji strategii logistycznych na globalizujących się rynkach. Są to fachowcy o wysokich kwalifikacjach dobrze rozumiejący całą firmę, jej potrzeby, umiejący sprawnie ją dostosować do zmieniających się warunków otoczenia logistycznego.